blåbæreventyr

Sørumgården

Sørumgården ligger  på Krekling, i det sørvestre hjørnet av Øvre Eiker, og drives av familien Bryn-Elvik.

Inntil de tok over i 2011 hadde bruket blitt benyttet som landsted, og jorda drevet av naboen, siden 1960-tallet.

Hageblåbærbuskene ble plantet i 2014, tett etterfulgt av jordbær, og pæretrær plantes i 2017. I tillegg produserer de eplemost av frukten fra de enorme, gamle epletrærne på gården og frukt Kongsbergboere ikke vil ha selv, og høster honning fra gårdens seks bikuber.

 

De holder også et lite utvalg dyr på gården, høner, gammelnorsk spælsau og kanin av store raser. Disse holder familien selvforsynt med kjøtt og egg, i tillegg til at de bidrar med verdifull gjødsel i produksjonen.

 

I 2017 ferdigstilles den nye produksjonsbygningen, oppført i massivtre, med trefiberisolasjon og brent panel. Der vil det etterhvert produseres pærecider, i tillegg til et stort utvalg foredlede produkter basert på alt som dyrkes på gården. Alt på gården produseres økologisk, og gården har blitt drevet i tråd med Debios regelverk siden oppstart.

Alt kan kjøpes direkte fra gården, på utvalgte markeder i regionen, eller gjennom matnettverket Evas Hage i Lier

 

 

Sørumgården

Frøydis Bryn-Elvik

www.facebook.com/sorumgarden

+47 464 72 880

froydiselvik@gmail.com

Grosvoldveien 525, 3619 Skollenborg

Gård

bonde

web

tlf

epost

adr

 

Fotograf:Frøydis Bryn-Elvik

© EKTE EIKER 2015