høster norsk tradisjon

Mosnes gård ligger ned mot Fiskumvannets nordside. Gården som produserer kålrot og såkorn drives i dag av fjerde generasjon.

 

Kålrotproduksjon høstes i september og oktober og lagres i et spesialbygget lager. Deretter vaskes, renses og pakkes den og distribueres fra og med oktober til og med april i påfølgende år.

 

Såkornet treskes i august og september og tas deretter inn på låven for tørking og lagring.

 

Hans Kristian Woldstad

Mosnes Gård

+47 404 05 064

woldst@hotmail.com

Flesakerveien 98, 3220 Vestfossen

 

Bonde

Gård

tlf

epost

adr

MOsnes gård

 

Fotograf: Anne Bjørg Rian

© EKTE EIKER 2015