høns og storfe

Eik nordre

På Eik Nodre finner du både gris, skotsk høylandsfe og høner. Som en Ekte Eiker-bonde er Rune Isachsen innovativ, og har det siste året produsert skinke som har hengt i stabburet de siste 1-2 årene. 15 uker med tørrsalting og lakesalting skaper en upåklagelig kvalitet på skinken.

 

Eik Nordre driver slakting, kjøling og bearbeiding av kjøtt på egne produksjonsdyr og storvilt.

 

På gården lever 500 verpehøns i frie (økologiske) omgivelser, sammen med seks stolte haner. Her er det selvbetjening for salg av egg til lokalbefolkningen. Denne muligheten benytter mange seg av for å få helt dagsferske egg på frokostbordet.

 

Høylandsfeet på gården beiter i Fisumvannet Naturreservat både på sommeren og høsten. Rune Isachsen på Eik Nordre jobber for et åpent kulturlandskap og myrområde, som fremmer fuglelivet langs og i Fiskumvannet. Beiting er den beste måten å bevare naturen på.

 

Rune Isachsen

Eik Nordre

+47 975 55 000

rune@isachsenas.no

Flesakerveien 37, 3320 Vestfossen

Bonde

Gård
tlf

epost

adr

© EKTE EIKER 2015